Podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije

V Portorožu so 14. in 15. oktobra 2021 potekali 47. Dnevi slovenskih pravnikov, pod organizacijo Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveze društev pravnikov Slovenije in družbe LEXPERA d.o.o. (GV Založba). Na tokratnem srečanju je sodelovalo 41 uglednih strokovnjakov, ki so obravnavali aktualne teme z različnih pravnih področij. Tradicionalno so bila na srečanju podeljena tudi…

Nova spletna stran

V okviru Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije smo izdelali novo spletno stran, ki na slikovit in pregleden način predstavlja bogato zgodovino zveze, podatke o delovanju posameznih društev, o njihovem vodstvu in kontaktnih podatkih ter podatke o tekočih aktivnostih. Spletna stran hkrati odraža delo zveze v javnem interesu, saj omogoča, da delu in aktivnostim zveze…

Novo vodstvo ZDGPS

V mesecu decembru 2020 je potekala skupščine Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije, na ktareri so med drugim potekale tudi volitve članov organov zveze. Po dveh zelo uspešnih mandatih dr. Darje Senčur Peček je funkcijo predsednice zveze prevzela dr. Etelka Korpič-Horvat. Za člane upravnega odbora zveze so bili izvoljeni: dr. Etelka Korpič-Horvat – predsednica dr. Darja…