Nova spletna stran

V okviru Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije smo izdelali novo spletno stran, ki na slikovit in pregleden način predstavlja bogato zgodovino zveze, podatke o delovanju posameznih društev, o njihovem vodstvu in kontaktnih podatkih ter podatke o tekočih aktivnostih. Spletna stran hkrati odraža delo zveze v javnem interesu, saj omogoča, da delu in aktivnostim zveze…