Novo vodstvo ZDGPS

V mesecu decembru 2020 je potekala skupščine Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije, na ktareri so med drugim potekale tudi volitve članov organov zveze. Po dveh zelo uspešnih mandatih dr. Darje Senčur Peček je funkcijo predsednice zveze prevzela dr. Etelka Korpič-Horvat. Za člane upravnega odbora zveze so bili izvoljeni: dr. Etelka Korpič-Horvat – predsednica dr. Darja…